PL EN

Monografie

 
W serii wydawniczej MONOGRAFIE INSTYTUTU MEDYCYNY WSI ukazały się:

1. Ergonomia i higiena pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 1994.
2. Zdrowie mieszkańców polskiej wsi (Wyniki badania reprezentacyjnego 1990). Tom pierwszy + Aneks. Praca zbiorowa pod redakcją Biruty Skrętowicz. IMW, Lublin 1994.
3. Zdrowie mieszkańców polskiej wsi. Pod redakcją Biruty Skrętowicz. IMW, Lublin 1994.
4. Promocja zdrowia w ponadpodstawowych szkołach rolniczych. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego. IMW, Lublin 1995.
5. Palenie tytoniu a zdrowie. Pod redakcją doc. dr hab. med. Janusza Milanowskiego i dr Janusza Błędowskiego. IMW, Lublin 1995.
6. Tadeusz J. Kucharczyk. Analiza rynku i konsumpcji środków farmaceutycznych w Polsce. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1995.
7. Janusz Milanowski. Wpływ pyłu organicznego na układ oddechowy. Badania doświadczalne. IMW, Lublin 1995.
8. Leszek Solecki. Charakterystyka rzeczywistej ekspozycji na hałas operatorów ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1995.
9. Wypadkowość w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 1996.
10. Janusz Schabowski. Wybrane zagadnienia z epidemiologii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wśród ludności wiejskiej w Polsce. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1995/96.
11. Teresa Bernadetta Kulik. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1996.
12. Promocja bezpiecznej pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Lachowskiego. IMW, Lublin 1996.
13. Tadeusz J. Kucharczyk. Leksykon podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki farmaceutycznej. IMW, Lublin 1997.
14. Zagrożenia chemiczne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr hab. Krystyny Pomorskiej. IMW, Lublin 1997.
15. Irena Dorota Karwat. Analiza problemów medycznych i społecznych niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1996/97.
16. Zagrożenia biologiczne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jacka Dutkiewicza. IMW, Lublin 1998.
17. Stanisław Lachowski, Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski. Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych. Raport z badań. IMW, Lublin 1998.
18. Anna Ksykiewicz-Dorota. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską pacjen­tów hospitalizowanych w eksperymencie organizacyjnym. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1998.
19. Zagrożenia zdrowotne i wypadkowość w rolnictwie. Pod redakcją Jerzego Zagórskiego i Stanisława Lachowskiego. IMW, Lublin 1998.
20. Stanisław Tokarski. Uwarunkowania zdrowia ludności wiejskiej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (na przykładzie Regionu Środkowo-Wschodniego). IMW, Lublin 1999.
21. Tadeusz Kucharczyk. Analiza zużycia leków w Polsce w okresie przekształceń systemowych (próba ujęcia regionalnego). IMW, Lublin 1999.
22. Zagrożenia fizyczne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dra Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 1999.
23. Stanisław Lachowski. Praca dzieci wiejskich a ich rozwój fizyczny i stan zdrowia. IMW, Lublin 1999.
24. Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński. Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych. IMW, Lublin 1999.
25. Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego i Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 1999.
26. Choroby pasożytnicze: glistnica włosogłówczyca toksokaroza. Maria Stroczyńska – Sikorska, Teresa Kłapeć, Elżbieta Galińska, Alicja Cholewa. IMW, Lublin 2000.
27. Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 2000.
28. Program edukacyjny dzieci w wiejskich szkołach podstawowych. Zasady udziału dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego i Franciszka Bujaka. IMW, Lublin 2000.
29. Jacek Dutkiewicz, Czesława Skórska, Barbara Mackiewicz, Grażyna Cholewa. Zapobieganie chorobom wywoływanym przez pyły organiczne w rolnictwie i przemyśle rolnym. IMW, Lublin 2000.
30. Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. n. med. Sabiny Toś-Luty. IMW, Lublin 2001.
31. Obciążenie fizyczne i psychiczne pracą w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dra Franciszka Bujaka i prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 2001.
32. Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2002.
33. Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski, Stanisław Lachowski. Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie. Raport z badań. IMW, Lublin 2002.
34. Mirosław Jerzy Jarosz. Metoda klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki na danych o usługach medycznych. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 2002.
35. Stanisław Lachowski, Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski, Bogusława Lachowska. Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rol­nym. Raport z badań. IMW, Lublin 2002.
36. Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Zagórskiego i prof. dra hab. Macieja Składa. IMW, Lublin 2003.
37. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod red. dr Jadwigi Jastrzębskiej. IMW, Lublin 2003.
38. Zbigniew Hupert, Jakość w opiece medycznej. Koncepcje pomiaru. IMW. Lublin, 2003.
39. Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej i Macieja Składa. IMW, Lublin 2004.
40. Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2004.
41. Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2005.
42. Chemiczne zagrożenia w rolnictwie - stan aktualny i perspektywy. Praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Nazimek i doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2006.
43. Zagrożenia zdrowotne pracowników rolnictwa wywołane biologicznymi czynnikami szkodliwymi oraz sposoby profilaktyki. Pod redakcją Ewy Krysińskiej – Traczyk i Jacka Dutkiewicza. IMW, Lublin 2006.
44. Przeciwdziałanie chorobom wynikającym z obciążeń fizycznych u rolników. Pod redakcją Franciszka Bujaka. IMW, Lublin 2006.
45. Wypadki w rolnictwie - dynamika zmian w ostatniej dekadzie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Franciszka Bujaka i doc. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2007.
46. Biologiczne czynniki szkodliwe występujące w różnych grupach zawodowych. Pod redakcją Ewy Krysińskiej – Traczyk i Jacka Dutkiewicza. IMW, Lublin 2007.
47. Stres w pracy i życiu rolnika - jego skutki zdrowotne. Praca zbiorowa pod redakcją dr Franciszka Bujaka i doc. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2008.
48. Bezpieczeństwo dzieci w zagrodzie wiejskiej. Materiały dla nauczycieli. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego (w ramach projektu pt. Zapobieganie zagrożeniu zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym). IMW, Lublin 2008.
49. Bezpieczeństwo dzieci w zagrodzie wiejskiej. Program zajęć w wiejskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego i Franciszka Bujaka (w ramach projektu pt. Zapobieganie zagrożeniu zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym). IMW, Lublin 2008.
50. Franciszek Bujak. Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie. IMW, Lublin 2009.
51. Źródła zagrożeń i profilaktyka zdrowotna w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Magdaleny Florek i prof. dr hab. n. med. Leszka Wdowiaka. IMW, Lublin 2009.
52. Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Tomasza Sarana i doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2009.
53. Leszek Solecki. Ocena całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na drgania mechaniczne oddziałujące na całe ciało, w gospodarstwach rodzinnych o różnych kierunkach produkcji. IMW, Lublin 2010.
54. Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Agnieszki Buczaj, doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2010.
55. Stanisław Lachowski, Jerzy Zagórski. Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych. Zmiany w ostatnim dziesięcioleciu. Raport z badań. IMW, Lublin 2010.
56. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w rolnictwie - dotychczasowe i nowe problemy. Praca zbiorowa pod redakcją dr Nimfy Stojek, prof. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2011.
57. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Stanisława Lachowskiego i prof. nzw. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2012.
58. Praktyczne problemy związane z ochroną pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. nzw. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2013.
 
Journals System - logo
Scroll to top