PL EN

Journal of Pre-Clinical and Clinical Research

 
Wskaźniki

MNiSW - 20 pkt
ICV - 100,00
Wydawane jest kwartalnie w języku angielskim.
Od roku 2016 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (www.jpccr.eu).

Zakres tematyki czasopisma dotyczy w szczególności takich dziedzin jak:
- fizjologia ludzi i zwierząt,
- farmakologia kliniczna,
- onkologia,
- biologia molekularna komórki,
- toksykologia,
- biotechnologia i biofizyka,
- medycyna.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2021 roku.

Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 8 Redaktorów Tematycznych, 3 Redaktorów Technicznych, 1 Redaktor Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie: http://www.jpccr.eu
 
Journals System - logo
Scroll to top