PL EN

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

 
Wskaźniki
IF - 0,982
MNiSW - 70 pkt
ICV 154,05
Czasopismo wydawane jest kwartalnie w języku angielskim.

W AAEM publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz krótkie doniesienia obejmujące zagadnienia głównie z zakresu:
- biologicznych szkodliwości zawodowych;
- fizycznych szkodliwości zawodowych;
- chemicznych szkodliwości zdrowotnych;
- żywności i żywienia;
- problemów zdrowia publicznego w środowisku wiejskim.

Za rok 2020 uzyskał Impact Factor = 1,447.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 100 pkt. według rankingu z 2021 roku.

Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 6 Redaktorów Tematycznych, 3 Redaktorów Technicznych, 1 Redaktor Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie: http://www.aaem.pl
 
Journals System - logo
Scroll to top