PL EN

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

 
Wskaźniki

MNiSW - 20 pkt
ICV - 92,46
Od 1966 roku Instytut wydaje kwartalnik Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (MONZ) (wydawany do 2010 jako Medycyna Ogólna).
Wydawane jest w języku polskim i angielskim.
Od roku 2016 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (www.monz.pl).

Czasopismo nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne.
Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne:
- Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby;
- Zdrowie publiczne;
- Profilaktyka chorób i promocja zdrowia;
- Epidemiologia;
- Zdrowie środowiskowe;
- Psychologia i socjologia zdrowia;
- Żywność i żywienie;
- Filozofia i bioetyka;
- Technologie medyczne i telemedycyna.

Czasopismo Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2021 roku.

Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 16 Redaktorów Tematycznych, 4 Redaktorów Technicznych, 2 Redaktorów Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie http://www.monz.pl
 
Journals System - logo
Scroll to top