PL EN

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

 
Wskaźniki

MNiSW - 5 pkt
ICV - 78,94
Od czerwca 2019 r. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, wraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Środowiskowej, jest wydawcą czasopisma Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine.

Jest to jedyne wydawane w Polsce specjalistyczne czasopismo poświęcone wyłącznie medycynie środowiskowej i środowiskowym zagrożeniom zdrowotnym. Jego celem jest wymiana upowszechnianie wiedzy naukowej, znajdującej zastosowanie praktyczne, przydatnej pracownikom sektora ochrony zdrowia, jak też innym odbiorcom zainteresowanym problematyką czasopisma.
Wydawane jest w języku polskim i angielskim.
Od roku 2019 wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej (http://www.environmed.pl/).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 20 pkt. według rankingu z 2021 roku.

Czasopismo Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine obejmuje następujące tematy:
- epidemiologia środowiskowych czynników ryzyka zdrowia i środowiska, związanych z zaburzeniami zdrowia;
- medycyna prewencyjna;
- fizyczne i biologiczne zagrożenia zdrowia;
- zanieczyszczenia powietrza i wody oraz ich wpływ na zdrowie,
- środowisko społeczne i jego wpływ na fizjologię i patologię;
- toksykologia środowiska, szczególnie w odniesieniu do zatruć metalami ciężkimi;
- obciążenia chemiczne;
- higiena szkolna, żywienie i otyłość;
- tryb życia i jego wpływ na zdrowie;
- zagadnienia dotyczące aktywności fizycznej;
- epidemiologia chorób niezakaźnych, związanych z czynnikami środowiskowymi;
- zmiany klimatu i ich wpływ na zdrowie człowieka.

Czasopismo Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały.

Za poziom czasopisma odpowiada redakcja, która pracuje w składzie: 6 Redaktorów Tematycznych, 3 Redaktorów Technicznych, 1 Redaktor Statystycznych oraz Native Speaker.

Więcej informacji o czasopiśmie http://www.environmed.pl
 
Journals System - logo
Scroll to top